U FBiH 534 hiljade zaposlenih, za 1,9% uposleno više žena

0
581
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

U Federaciji BiH je u septembru 2019. ukupno bilo 534.031 zaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,9% a broj zaposlenih žena veći je za 1,9%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije se povećao za 1,1% a broj zaposlenih žena za 2,3%. U obrtu i srodnim djelatnostima broj zaposlenih se u odnosu na prethodni mjesec smanjio za 0,9% a broj zaposlenih žena za 1,1%.
Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, broj nezaposlenih u septembru 2019. u odnosu na mjesec ranije se smanjio za 0,5% a broj nezaposlenih žena manji je za 1,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u septembru iznosila je 36,7% a za žene 44,6%.