U FBiH 65,9% preduzeća ima web stranicu, e-trgovinu koristi samo 22,4%

0
638
Izvor: Zavod za statistiku Federacije BiH

Rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima, u Federaciji BiH za 2021. godinu pokazali su da: 99,5% preduzeća ima pristup internetu i da svi oni koriste fiksnu širokopojasnu internet konekciju što je za 1,6% više u odnosu na 2020. godinu.
Istraživanje* je pokazalo i da 71,7% preduzeća osigurava prenosive uređaje koji omogućavaju mobilnu internet konekciju što je povećanje od 1,1% u odnosu na 2020. godinu. Međutim, samo 5,2% poslovnih subjekata posjeduje brzinu konekcije veću od 1 Gbit/s.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, istraživanje je pokazalo i da 65,9% preduzeća posjeduje web stranicu što je za 2,1% više u odnosu na 2020. godinu, te da web poslovanje koristi 22,4% preduzeća.

Obim e-trgovine u odnosu na konvencionalnu trgovinu još uvijek je prilično nizak. Samo 22,4% ukupnog prometa preduzeća ostvaruje se putem interneta što je više za 0,3% u odnosu na 2020. godinu. Najveći rast e-trgovine od 4,3% zabilježen je kod velikih preduzeća.
_______
*Iz ukupne populacije poslovnih subjekata (4.539) u uzorak je odabrano 1.656. U istraživanju je učestvovalo 1.465 poslovnih subjekata, što znači da je stepen odgovora bio 88,5%.