U FBiH 72,2% domaćinstava posjeduje internet priključak

0
970
Umjetna inteligencija (AI) može da utvrdi koje tipke se pritiskaju prisluškivanjem zvuka kucanja

Rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno u Federaciji BiH za 2019. godinu pokazali su da 68% domaćinstava posjeduje računar i da 72,2% domaćinstava posjeduje internet priključak.
Prema istraživanju, u gradskom tipu naselja računar je zastupljen u 70,2% domaćinstava, dok je zastupljenost računara u ostalom tipu naselja 66,1%. Također, internet je zastupljen u 75,3% domaćinstava u gradskom tipu naselja a u ostalom tipu naselja 69,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U Federaciji BiH 64,5% pojedinaca u domaćinstvu je koristilo računar u referentnom kvartalu, 1,5% pojedinaca je koristilo računar prije više od 3 mjeseca, 5,4% pojedinaca je koristilo računar prije više od jedne godine. Računar nikada nije koristilo 28,6% pojedinaca.
Što se tiče učestalosti korištenja interneta u FBiH je 68,6% pojedinaca u domaćinstvu koristilo internet u referentnom kvartalu, 1,3% pojedinaca je koristilo internet prije više od 3 mjeseca, 3,3% pojedinaca je koristilo internet prije više od jedne godine. Internet nikada nije koristilo 26,8% pojedinaca.