U FBiH bi do 2020. posao trebalo dobiti 6.000 mladih i 15.000 teže zapošljivih osoba

0
2469
Imenovan privremeni v.d. direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2018. godinu koji, u skladu s Programom mjera za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostale ili ostaju bez posla i Operativnim programom za njegovu realizaciju, predviđa uvećanje ove pozicije za dodatnih 20 posto od ukupno planiranih prihoda po osnovu doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Na toj poziciji je za 2018. godinu planiran iznos od 13 miliona KM.
Sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje od 3.792.250 KM namijenjena su profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, što je deset posto ukupnog iznosa koji za ove potrebe izdvaja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Za realizaciju aktivnosti profesionalne orijentacije u 2018. godini planirano je 150.000 KM.
Kako je predviđeno, u 2018. godini će, osim u službama za zapošljavanje Bosansko­podrinjskog, Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadnohercegovaćkog i Kantona Sarajevo, biti provođena obuka zaposlenika (po principu trening trenera) za rad s korisnicima usluga (nezaposlenim osobama i poslodavcima) kroz primjenu novih metoda, kao i uspostava i širenje reformskog paketa i sistema mjerenja učinaka u javnim službama za zapošljavanje u FBiH.
Vrijednost Projekta podrške zapošljavanju u BiH, koji podržavaju Svjetska banka i Međunarodna banka za obnovu i razvoj za Federaciju BiH iznosi 25 miliona eura, a nosilac projekta je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U četverogodišnjem periodu do 2020. godine kroz aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi potrebno je zaposliti 6.000 mladih i 15.000 drugih teže zapošljivih nezaposlenih osoba.
Programi sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i pripreme za rad, za koje su partneri u realizaciji kantonalne službe za zapošljavanje, poslodavci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i drugi zainteresirani subjekti, vrijedni su 72.785.645 KM. Njegov cilj je zapošljavanje 14.000 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, s posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću.
Za troškove učešća u sufinansiranju zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama, a zbog povećanog interesa partnera na tržištu rada, Federalni zavod za zapošljavanje planirao je za 2018. godinu četiri miliona KM.