FBiH: U martu bilo 528 hiljada zaposlenih, pad za 0,4 posto

0
540
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih se smanjio za 0,86 posto

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u martu ove godine iznosio je 528.102. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,4% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
U FBiH se broj zaposlenih u pravnim osobama u martu 2020. odnosu na prethodni mjesec smanjio za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,2% a broj zaposlenih žena za 0,4%.
Broj nezaposlenih u martu 2020. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6% a broj nezaposlenih žena za 0,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u martu 2020. iznosila je 36,8% a za žene 44,5%.