U FBiH cijene u junu porasle 0,2%, godišnja inflacija 1,8%

0
581
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kontroli cijena

Potrošačke cijene u junu 2021. godine u Federaciji BiH u prosjeku su porasle za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 1,3%, Odjeća i obuća za 0,8%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,7%, Restorani i hoteli za 0,2% i Zdravstvo i Rekreacija i kultura za po 0,1%.
Cijene su pale u odjeljcima: Hrana i bezalkoholna pića za 0,2% i Alkoholna pića i duhan, Komunikacije i Ostala dobra i usluge za po 0,1%.
U ostalim odjeljcima cijene se u prosjeku nisu mijenjale, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
U junu 2021. godine u odnosu na juni 2020. godine, cijene su porasle za 1,8% (godišnja inflacija).