U FBiH dozvoljen rad zubnih ordinacija, kafića i hotela s baštama, javni prevoz od 15. maja

0
531
Kreditna podrška EBRD-a za projekte poboljšanja javnog prevoza u Sarajevu

Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) danas je na vanrednoj sjednici donio nove naredbe za ublažavanje mjera uvedene radi suzbijanja pandemije koronavirusa (Covid-19).
Novom naredbom FŠCZ-a dozvoljen je rad javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prevozu na području Federacije BiH uz posebne epidemiološke mjere. Federalno ministarstvo zdravstva će, u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH, propisati procedure rada prilikom prijevoza putnika iz ove naredbe koja danas stupa na snagu a važit će od 15. maja ove godine.
Donijeta je i naredba kojom se dozvoljava pružanje usluga ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru (bašte i terase), uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera. U ugostiteljskim objektima iz ove naredbe zabranjuje se upotreba i konzumiranje nargila (šiša).
Današnjom naredbom FŠCZ dozvoljava se i rad privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području FBiH uz poštivanje posebnih epidemioloških mjera.
FŠCZ je zadužio kantonalne štabovi civilne zaštite da, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja i kantonalnim ministarstvima zdravstva, razmotre mogućnost rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola uz poštivanje epidemioloških mjera. Kantonalna ministarstva zdravstva će, u saradnji sa kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, utvrditi procedure rada obrazovnih ustanova, vrtića i autoškola.