U FBiH industrijska proizvodnja u julu manja za 3,2%

0
253
Idustrijska proizvodnja u Federaciji BiH u januaru, na godišnjem nivou, manja je za 2,1%

Ukupna industrijska proizvodnja u Federaciji BiH u julu u odnosu na juni 2022. godine manja je za 3,2%, dok je u odnosu na juli prošle godine manja za 2,1%.
Prema GIG agregatima, u julu u odnosu na juni 2022. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 9,0%, Kapitalni proizvodi manji su za 3,2%, Intermedijarni proizvodi manji su za 3,1%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 2,4% i Energija je manja za 1,7%.
Na godišnjem nivou, u julu 2022. u odnosu na isti mjesec lani, Kapitalni proizvodi veći su za 3,2%. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 9,7%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 5,2%. Energija je manja za 1,6% i Intermedijarni proizvodi su manji za 0,6%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Prema područjima KD BiH 2010. industrijska proizvodnja u julu u odnosu na juni 2022. godine, u Prerađivačkoj industriji manja je za 3,7%, u Vađenju ruda i kamena manja je za 3,6%, u Proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 0,6%.
Na godišnjem nivou, u julu 2022. u odnosu na isti mjesec lani, industrijska proizvodnja u Vađenju ruda i kamena manja je za 6,9%, u Prerađivačkoj industriji manja je za 2,3%, u
Snabdijevanju električnom energijom i plinom manja je za 0,1%.