U FBiH isplata penzija za decembar počinje 5. januara

0
865
Federalni zavod za PIO/MIO

U Federaciji BiH će isplata penzija za decembar početi u petak 5. januara 2018. godine, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.
Penzije ostvarene temeljem Zakona o PIO/MIO, biti će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,816, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Sukladno tome najniža penzija iznosi 326,17 KM, zajamčena 434,90 KM, dok najviša penzija iznosi 2.174,48 KM.
Penzije koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica te Zakona o službi u vojsci Federacije BiH, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,485.
Penzije ostvarene temeljem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca domovinskog rata bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,00.
Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za decembar, s uračunatim troškovima, iznose oko 165 miliona KM.