U FBiH je lani registovano 60,3% vozila starijih od 15 godina

0
129
Od ukupno registriranog broja motornih vozila u 2023. godini 86,4% odnosi se na putnička

U bh. entitetu Federacija BiH u 2023. godini registrirano je ukupno 740.100 vozila, što je za 4,5% više u odnosu na 2022. kada je ukupno registrirano 708.299 vozila.
Od ukupno registriranog broja cestovnih motornih vozila u 2023. godini 86,4% odnosi se na putnička, 10,1% na teretna, a 3,5% na sve ostale kategorije vozila.
Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila 6,3% nalazi se u kategoriji starosti do 5 godina, 33,4% je u kategoriji od 6 do 15
godina, dok je 60,3% starije od 15 godina.

Od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila, 56.011 odnosi se na prvi put registrirana cestovna motorna vozila u 2023. godini, što je za 34,7% više u odnosu na 2022. kada je prvi put registrirano 41.584 vozila, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.