U FBiH još 14 dana produženo važenje dosadašnjih covid-mjera

0
256
Zbog bolje epidemiološke situacije ublažene covid-mjere u FBiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 14.6.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Usvojene su i naredbe i preporuke ovog štaba koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 17.6.2021. godine. Na ovaj način je, praktično, za još 14 dana produženo važenje dosadašnjih mjera.
Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.
U danas prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi sedam slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, najviša sedmodnevna incidenca je zabilježena u Tuzlanskom, Sarajevskom i Unsko-sanskom kantonu. U 23. sedmici su svi sedmični indikatori u padu. Najveći pad od 50%, u odnosu na 22. sedmicu, bilježi broj smrtnih slučajeva. Do sada je u FBiH (zaključno s 23. sedmicom, a bez dostavljenih podataka iz tri kantona) ukupno administriranih doza vakcine 192.006, od čega je prvu dozu dobilo 136.774, a drugu dozu 55.232 građana. Federacija BiH je do 6.6.2021. godine zaprimila 275.057 doza vakcina.
Federalna vlada danas se upoznala i sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina u periodu od 10. do 15.6.2021. godine.