U FBiH lani zaključeno faktoring ugovora vrijednih 124,4 miliona KM

0
1053
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

U 2020. godini su poslove faktoringa u Federaciji BiH obavljale četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.
U FBiH je u 2020. godini zaključeno 404 ugovora o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 124,4 miliona KM.
U odnosu na broj zaključenih ugovora o faktoringu u 2019. godini, zabilježeno je povećanje broja zaključenih ugovora za 15,1%, dok nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih kupčevih obaveza prema dobavljaču bilježi smanjenje od 30,1% u odnosu na 2019. godinu, podaci su FBA.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH za 2020. godinu iznose 1,2 miliona KM, koji su u poređenju s istim periodom 2019. godine manji za 43,3%.