U FBiH naplata poreznih prihoda u maju manja za 41 posto

0
319
Pad prihoda od indirektnih poreza

U maju 2020. godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH, ostvaren je u iznosu od približno 139,2 miliona KM.
U poređenju s naplatom u maju 2019. godine prihodi su manji za 41,1 posto, odnosno za 97,3 miliona KM. U usporedbi s aprilom 2020. godine, pad je iznosio 8,32 posto ili 31,3 miliona KM.
Ovo je navedeno u pregledu naplate poreznih prihoda i doprinosa za maj ove godine u Federaciji BiH, usvojen na današnjoj sjednici Vlade FBiH.
Od ukupnog iznosa, Budžetu Federacije BiH pripalo je 50,4 miliona KM što je u odnosu na godinu ranije manje za 35,2 miliona KM.
Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 71,3 miliona KM i manji je 49,8 miliona KM. Raspoloživi prihodi od indirektnih poreza za raspodjelu općinskim / gradskim budžetima iznosili su 11,7 miliona KM, ili za 8,2 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Dio prihoda od indirektnih poreza namijenjenih upraviteljima cesta iznosio je 5,4 miliona KM s padom od 8 miliona KM.
Kada se ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza sagleda na nivou kumulativa za prvih pet mjeseci 2020. godine, negativi trend iz maja dodatno je utjecao na slabljenje ukupnog ostvarenja od početka godine, čime je on u iznosu 1 milijarde i 32,4 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine manji za 10 posto ili za 114,7 miliona KM.