U FBiH nove covid-mjere: Obavezno nošenje maske u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite

U FBiH u posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne imaju Posavski, Hercegovačko-neretvanski, Tuzlanski i Zapadnohercegovački kanton

0
262
U Federaciji BiH trenutno 7.657 aktivnih slučajeva Covid-19

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 1.8.2022. godine, te naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.
Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 30 dana računajući od danas. Među naredbama je i obavezno nošenje respiratorne zaštitne maske u svim zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite (uposlenici, pacijenti i svi posjetioci). Naloženo je zdravstvenim ustanovama da reduciraju posjete u skladu s kriznim planom pripravnosti i odgovora na pojavu Covid-19.
Nadležna tijela vlasti u kantonima, kao i zdravstvene ustanove u kantonima, dužna su otvoriti punktove za vakcinaciju protiv Covid-19 na nivou svake općine s ciljem veće dostupnosti vakcinacije stanovništvu.
U informaciji je procjenjujeno da je prijetnja zdravlju opće populacije umjerena do visoka. Prema podacima dostavljenim Zavodu za javno zdravstvo FBiH, u Federaciji BiH trenutno evidentirano 7.657 aktivnih slučajeva Covid-19. Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 62,69 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne imaju Posavski (227,35), Hercegovačko-neretvanski (129,97), Tuzlanski (108,93) i Zapadnohercegovački kanton (68,53). Rezultati antigenskih testiranja nisu uključeni u ovaj izvještaj, te stoga ne prikazuju realno stanje epidemiološke situacije.
U Federaciji BiH (nedostaju podaci iz Zapadnohercegovačkog kantona, a iz Hercegovačko-neretvanskog kantona su nepotpuni) je na bolničkom liječenju trenutno 148 osoba zbog Covid-19, od kojih je osam (5,4%) na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od 126 hospitaliziranih osoba s podatkom o vakcinalnom statusu, 96 (76,2%) je nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih, a 30 (23,8%) potpuno vakcinisanih.