U FBiH od 1. augusta cijena prirodnog gasa niža 4,8 posto

0
3852
Od januara najavljeno povećanje nabavne cijene prirodnog gasa za 14,95 posto

Vlada FBiH dala je saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH koja, počevši od 1.8.2017. godine, iznosi 0,495 KM/Sm3.
Riječ je o smanjenju od od 4,81 posto u odnosu na sadašnju cijenu.