U FBiH od 20. decembra nove epidemiološke mjere, uvodi se pravilo VPT

0
293
Na nivou FBiH sedmodnevna incidenca iznosi 102 slučaja na 100.000 stanovnika

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 15.11.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, koje su donesene s rokom važenja od 14 dana računajući od 18.11.2021. godine.
Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, u roku od 15 dana, izradi prijedlog stručnih smjernica za primjenu pravila VTP (vakcinisan, testiran, preobolio).
Novina u naredbama je da će se pravilo VTP početi primjenjivati od 20.12.2021. godine i to prvobitno za uposlenike zdravstvenih ustanova (privatnih i javnih), ustanova socijalne zaštite (privatne i javne), te javne uprave svih nivoa vlasti. Kantoni mogu proširiti ciljne grupe, u skladu s potrebama i procjenama.
S tim u vezi, naloženo je vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da osiguraju sve preduvjete neophodne za primjenu pravila VTP. To podrazumijeva organiziranje punktova za vakcinaciju, testiranje, blagovremeno izdavanje potvrda o vakcinaciji, nadzora i kontole i drugo. Izuzetak od primjene pravila VTP mogu biti osobe koje zbog medicinske indikacije ne mogu biti vakcinisane, ali njihovo testiranje treba osigurati poslodavac.
Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ-a.
U danas prezentiranoj informaciji je, uz ostalo, navedeno da je u 45. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen porast ukupnog broja hospitaliziranih, kao i pacijenata na respiratoru, dok su ostali sedmični indikatori u blagom padu. Na bolničkom liječenju trenutno je 590 oboljelih od Covid-19, od kojih je 54 na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Od ukupnog broja hospitalizovanih, 87,8 posto su nevakcinisani i nepotpuno vakcinisani, a 12,2 posto potpuno vakcinisani.
Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 146,4 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Hercegovačko-neretvanskom, Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu.
Prema najnovijim podacima, dosad je u FBiH data 928.461 vakcina protiv Covid-19, čega se na prvu dozu odnosi 494.558, na drugu 433.356, a na treću 547.