U FBiH od 5. maja broj zaposlenih porastao skoro 5 hiljada

0
468
Porezna uprava Federacije BiH

Prema podacima Porezne uprave FBiH ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je 26. maja ove godine (po prebivalištu osiguranika) iznosio 512.492. U odnosu na 5. maj kada je u FBiH od početka pandemije registrovan najmanji broj zaposlenih (507.607) sada je broj zaposlenih povećan za 4.885.
Prema navodima Porezne uprave FBiH, razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.