U FBiH od 5. maja posao dobilo blizu 9 hiljada radnika

0
281
Promet u djelatnosti smještaja veći je za 23,3%, a pripreme i posluživanja hrane i pića za 1,6%

Prema podacima Porezne uprave FBiH, ukupan broj zaposlenih u Federaciji je na dan 15. juna ove godine (po prebivalištu osiguranika) iznosio 516.346.
Od početka pandemije u Federaciji BiH je 5. maja zabilježen najmanji broj zaposlenih (507.607), a u međuvremenu je broj zaposlenih povećan (15. juni) za 8.739.
Iz PU FBiH navode da su objavljeni podaci o zaposlenim osobama kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.