U FBiH potrošačke cijene u julu porasle 0,4%, godišnja inflacija 17,6%

0
561
Cijene hrane i bezalkoholnih pića u maju su u prosjeku porasle za 0,3 posto

Potrošačke cijene u julu 2022. godine u Federaciji BiH su u prosjeku porasle za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u odjeljcima: Rekreacija i kultura za 1,6%, Restorani i hoteli za 1,3%, Prijevoz za 1,2%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1,1%, Ostala dobra i usluge za 1,0%, Alkoholna pića i duhan za 0,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,2% i Zdravstvo za 0,1%.
Cijene su pale u odjeljcima: Odjeća i obuća za 5,2% i Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,2%. U ostalim odjeljcima u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.
U julu ove godine u odnosu na isti mjesec 2021. godine, cijene u Federaciji su porasle za 17,6% (godišnja inflacija), saopćio je Zavod za statistiku FBiH.