U FBiH povećan broj malih i srednjih preduzeća za 4,5%, a zaposlenih za 3,97%

U ukupnoj strukturi prihoda, mikro subjekti učestvuju sa 5,15 posto, mali subjekti sa 28,66 posto, dok srednja preduzeća ostvaruju učešće od 66,19 posto

0
298
Ugovore će potpisati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić

Vlada Federacije BiH se na današnjoj sjednici upoznala sa Informacijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetnistva i obrta o stanju razvijenosti sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) u Federaciji BiH za 2021. godinu. Ministarstvo je zaduženo da nastavi sa aktivnostima podrške razvoju male privrede te da kreira odgovarajuće projekte finansijske podrške za mala i srednja preduzeća.
Analiza pokazuje da je ovaj sektor zabilježio maksimalan rast zaposlenih, kao i rast broj preduzeća, prihoda i ukupne konsolidirane dobiti.
“U Federaciji BiH je prošle godine došlo do rasta broja zaposlenih u sektoru MSP, gdje broj zaposlenih dostiže maksimum od 205.011 zaposlenih u 24.052 mala i srednja preduzeća. Na osnovu analize i statistički obrađenih podataka, vidljivo je da u posljednje tri godine, sa izuzetkom 2020. godine, sektor malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH karakterizira pozitivan trend rasta. To potvrđuju vrijednosti ekonomsko-finansijskih indikatora, odnosno poboljšanje efikasnosti poslovanja gdje su maksimalne vrijednosti ostvarene u prošloj godini“, istakao je federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Amir Zukić.
U protekloj godini evidentiran je rast broja MSP za 4,5 posto u odnosu na 2019. godinu, dok je broj zaposlenih povećan za 3,97 posto. Prema strukturi prednjače mikro subjekti (15.832), zatim mali subjekti (6.466), a najmanji broj je srednje kategoriziranih subjekata (1.754). Kada je u pitanju broj zaposlenih, najveći broj je u srednje kategoriziranim subjektima (109.643), zatim u malim preduzećima (66.749), dok je najmanji broj u mikro subjektima (28.619).
Također, analiza pokazuje da su privredna društva u MSP sektoru generisala 62,79 posto ukupnog broja zaposlenih.
“U posljednje tri godine ovaj sektor je zabilježio rast prihoda za 14,13 posto, kao i rashoda za 12,7 posto. Kao posljedica globalne pandemije u 2020. godine zabilježen je pad ukupnih prihoda, odnosno rashoda za 6,84 posto u odnosu na 2019. godinu. Zbog toga je značajan podataka da su ukupni prihodi u prošloj godini porasli za 22,51 posto u odnosu na prethodnu. U ukupnoj strukturi prihoda, mikro subjekti učestvuju sa 5,15 posto, mali subjekti sa 28,66 posto, dok srednja preduzeća ostvaruju učešće od 66,19 posto“, kazao je ministar Zukić.
Dodao je da ukupni prihod od izvoza ostvaren u 2021. godini iznosi 4.276.546.237 KM, odnosno 15,59 posto od ukupnog prihoda MSP.
“Analiza MSP sektora po oblastima djelatnosti evidentno pokazuje da na osnovu ostvarenog prihoda, neto dobiti, bruto dodane vrijednosti i broja zaposlenih, dominantno je područje trgovine na veliko i malo. Također podaci o poslovanju prerađivačke industrije za mala i srednja preduzeća, prema sektorima poslovanja pokazuju dominaciju metalske, prehrambene i drvne industrije, iza kojih slijedi oblast proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa. Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima su među prvih pet oblasti prema pokazateljima konsolidovane dobiti, prihodima od izvoza i bruto dodanoj vrijednosti uz stalni rast. Ovaj sektor iz prerađivačke industrije ostvaruju 35 posto prihoda od izvoza“, istakao je ministar.
Pokazatelji iz analize i zaključci od posebnog su značaja za kreiranje odgovarajućih strategija razvoja koje imaju utjecaj na poslovno okruženje i razvoj MSP sektora. Inače, mala i srednja preduzeća su jedna od okosnica ekonomskog razvoja EU, a za zemlje u tranziciji osnovni su faktor razvoja konkurentske ekonomije.