U FBiH povećana proizvodnja struje i uglja, manje lignita i koksa

0
493
Uprava i Nadzorni odbor EPBiH su ocijenili da je povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ opravdano

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH je u septembru 2020. godine iznosila 641 GWh, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 627 GWh, što je porast za 2,2 posto.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u septembru 2020. godine iznosila je 337.306 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila 322.096 tona, što je rast za 4,7 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u septembru 2020. godine iznosila je 137.758 tona, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 256.530 tona, što je smanjenje za 46,3 posto.
Proizvodnja koksa u septembru 2020. godine iznosila je 64.674 tona, a u istom mjesecu lani iznosila je 70.417 tona, što je manje za 8,2 posto, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.