U FBiH prestaje važiti odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena

0
350
Vlada FBiH stavila van snage odluku o mjerama neposredne kontrole cijena, donesenu 9. aprila

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, donesene 9. aprila ove godine.
Odredbama Zakona o kontroli cijena propisano je da Vlada FBiH može, između ostalog, kao mjeru neposredne kontrole cijena za pojedine proizvode i usluge propisati utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene). Također, ukoliko dođe ili može doći do značajnih poremećaja ponude i potražnje na tržištu i poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, Vlada može poduzeti mjere u oblasti cijena i za proizvode i usluge, koje su u nadležnosti kantona, grada i općine, ili utvrditi da postoje uslovi za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga i bliže odrediti uslove za propisivanje tih mjera od strane nadležnih organa.
Odlukom od 9. aprila je utvrđeno postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području Federacije BiH. Ovo odlukom Vlada FBiH je propisala obavezu za sve učesnike u lancu snabdijevanja, odnosno pravne i fizičke osobe koje prodaju životne namirnice, osnovne higijenske proizvode i druge proizvode da utvrde i primjenjuju marže tako da one ne prelaze nivo od 5. marta 2020. godine.
Ova mjera imala je za cilj zaštitu ekonomskih interesa građana u FBiH, suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i sprječavanja eventualnog nepoštenog i neodgovornog ponašanja učesnika u lancu snabdijevanja. U FBiH u periodu proglašenog stanja nesreće usljed pandemije Covid-19 došlo je do prekomjerne kupovine određenih vrsta prehrambenih i higijenskih proizvoda i stvaranja zaliha od strane građana, što je moglo uzrokovati vještačku nestašicu određenih proizvoda na tržištu. Ovom mjerom osiguran je uredan lanac snabdijevanja potrošača u FBiH i u proteklom periodu ova odluka je dala očekivane rezultate.
Nakon što je 29. maja Vlada FBiH ukinula stanje prirodne nesreće, na tržištu Federacije BiH, odnosi ponude i potražnje, kao i kretanja cijena proizvoda tretiranih Odlukom o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena, stabilizirani su cijene i snabdijevanje tržišta, te su se na taj način stekli uslovi za stavljanje van snage ove odluke.