U FBiH privatizirano ukupno 43 posto državnog kapitala

0
1068
Vlada FBiH dala saglasnost na Plan Agencije za privatizaciju

Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila je izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH za 2018. godinu.
Kako je navedeno, od 1999. do 2018. godine, državni kapital je prodan u iznosu od 5,807 milijardi KM. Dakle, kroz sve vidove prodaje, uključujući i malu privatizaciju, prodato je oko 43 posto za prodaju nominiranog državnog kapitala. Ostvarena cijena za ovaj kapital je 9,161 milijardi KM, od čega je u certifikatima naplaćeno 8,485 milijardi KM, a u gotovini 0,675 milijardi KM.
Potpuno je privatizovano 1.088 firmi, a djelomično 94. Od ukupnog broja, 278 je privatizovano kroz malu privatizaciju. Dakle, u potpunosti je privatizovano 75 posto preduzeća predviđenih za prodaju prema Registru iz 1999. godine. Ukupan procenat preduzeća kod kojih je ostvarena potpuna ili parcijalna privatizacija je 81,5 posto.
Prodano je 2.600 predmeta imovine preduzeća, kojima je i pripao novac od prodaje.
Neprivatizovani državni kapital previđen za prodaju, prema Registru iz 1999. godine, iznosi oko 7,697 milijardi KM.
Iznos izdatih certifikata po osnovu općih potraživanja, plata pripadnika oružanih snaga BiH i potraživanja penzionera je 16,04 milijardi KM. Vrijednost neutrošenih certifikata je na kraju 2018. godine iznosila 5,13 milijardi KM, i sada mogu biti korišteni samo za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.
U 2018. godini knjigovodstvena vrijednost prodatog kapitala i imovine iznosila je 148.500,22 KM, ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 130.550 KM, a odnosi se na prodaju dva predmeta imovine preduzeća u postupku male privatizacije.