U FBiH produžen rok za podnošenje poreznih prijava do kraja aprila

0
1947
Porezna uprava Federacije BiH

Iz Porezne uprave Federacije BiH obavijestili su porezne obveznike da pokušavaju da organiziraju obavljanje poslova u mjeri i na način kako je to moguće, kako bi zaštitili zdravlje svih građana.
“Porezna uprava je u skladu s donesenim preventivnim mjerama i shodno zaključku Vlade FBiH obustavila i zabranila fizički kontakt i rad sa strankama, te zabranila ulazak u poslovne prostorije PUFBiH. To smo učinili i zbog toga što je zbog boravka lica zaraženog koronavirusom jedna naša cijela ispostava, odnosno svi njeni zaposlenici, rješenjem poslani u izolaciju”, pojašnajvaju iz Porezna uprave FBiH.
Obavjestili su porezne obveznike da će se komunikacija sa strankama obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom.
U cilju olakšanja poslovanja, Porezna uprava je produžila rokove za podnošenje poreznih prijava:
– Prijava poreza na dobit za pravna lica – Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30. aprila ove godine;
– Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30. aprila ove godine;
– Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30. aprila i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31. maja ove godine;
– Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30. aprila ove godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31. maja ove godine;
– Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30. aprila i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31. maja ove godine.
Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu Obrazac JS 3100 i JS 3120 porezni obveznici mogu se poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail.
U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu.
U slučaju dostavljanja obrazaca putem emaila (skeniranih) ili fax-a, obveznici uplate doprinosa su obavezni originalane primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike uplate doprinosa koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).
Shodno odredbama člana 14.b. Zakona o doprinosima propisana obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plate, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (email).
Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja njih će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Jedan dio plaće donirati realnom sektoru

Porezna uprava je pozvala sve svoje zaposlenike da jedan iznos od lične plaće za mart doniraju i uplate kao pomoć u korist zaposlenih u realnom sektoru, odnosno njihovih poslodavaca na ime uplate poreza onih poslodavaca koji nisu odjavili svoje radnike, prenosi Fena.
Iz PU FBiH pozvali su i sve zaposlene koji svoju plaću primaju iz budžeta institucija BiH, FBiH, kantona i općina da to učine jer je realni sektor stvarni izvor plaća svih budžetskih korisnika.