U FBiH produžen rok za završetak verifikacije stare devizne štednje do kraja 2022.

0
278
Izmjena Uredbe o staroj deviznoj štednji u FBiH

Federalna vlada danas je izmijenila Uredbu o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH. Na osnovu toga, razdoblje za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje počinje 1.7.2021. i traje do 30.9.2021. godine, a nadležna agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.10.2021. godine.
Kako je obrazloženo, izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH produžen je rok za završetak postupka verifikacije do 31.12.2022. godine.
Izmijenjena Uredba omogućava starim deviznim štedišama da u redovnom postupku verificiraju potraživanja po osnovi računa stare devizne štednje, čime se izbjegavaju sudski troškovi po osnovi dokazivanja visine potraživanja u sudskom postupku.