U FBiH proizvodnja struje u aprilu smanjena 24,4% a koksa za 27,8%

0
349
U decembru 2021. povećana proizvodnja električne energije, a smanjen iskop uglja, lignita i koksa

Prema preliminarnim podacima energetske statistike u aprilu ove godine je bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH iznosila 541 GWh, a u istom mjesecu prošle godine 716 GWh što je smanjenje čak za 24,4 posto.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u aprilu 2020. godine iznosila je 374.058 tona, dok je u istom mjesecu 2019. godine proizvodnja iznosila 379.011 tona (pad za 1,3%).
Proizvodnja lignita u FBiH u aprilu ove godine iznosila je 176.592 tona, a u istom mjesecu lani 192.026 tona (pad za 8%).
Proizvodnja koksa u aprilu ove godine iznosila je 59.614 tona, a u istom mjesecu prošle godine iznosila je 82.520 tona što je smanjenje za 27,8 posto, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.