U FBiH promet trgovine na malo u julu pao 12,1%

0
305
U trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen je pad prometa od 2,7 posto

Ukupan promet u Federaciji BiH pao je 13,7% u julu ove godine u odnosu na isti mjesec 2019.godine.
U istom periodu, promet od trgovine na malo bilježi realni pad od 12,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Sezonski prilagođeni promet što su ga ostvarili poslovni subjekti čija je glavna djelatnost trgovina na malo u julu u odnosu na juni 2020. godine bilježi realni pad od 2%.
Promet od trgovine na malo koji su ga ostvarili poslovni subjekti koji se bave trgovinom na malo bez obzira na svoju glavnu djelatnost u julu u odnosu na juni 2020. godine realno je pao za 2%.