U FBiH prosječna neto plata u augustu 1.000 KM, godišnji rast 2,9%

0
636
Rast prosječne neto plate u Federaciji BiH u martu, na mjesečnom i godišnjem nivou

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u augustu 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.000 KM i nominalno je viša za 0,5% a realno za 0,2%, u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna neto plata u augustu 2021. nominalno je viša za 5,4% a realno za 2,9%.
Analiza podataka prema djelatnostima KDBiH 2010 u augustu 2021. u odnosu na juli ove godine pokazuje da je najveće povećanje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno u
Administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima za 7,8% a broj zaposlenih za 1,5%, zatim u Obrazovanju za 4,1% a broj zaposlenih se smanjio za 6,2%.
U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne isplaćene neto plate zabilježeno je u djelatnosti Poslovanje nekretninama za 2,3% a broj zaposlenih za 0,7%, zatim u djelatnosti – Umjetnost, zabava i rekreacija za 1,8% a broj zaposlenih za 0,2%.
Najviše prosječne neto plate u augustu 2021. imali su zaposleni u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji u iznosu od 1.730 KM te u finansijskoj i djelatnosti osiguranja u iznosu od 1.695 KM.
Najniže prosječne neto plate u augustu ove godine imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) u iznosu od 561 KM te u građevinarstvu u iznosu od 695 KM.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, prosječna mjesečna isplaćena bruto plata u augustu 2021. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.548 KM i nominalno je viša za 0,5% a realno za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prethodne godine prosječna mjesečna bruto plata u augustu 2021. nominalno je viša za 5,9% a realno za 3,4%.