U FBiH prvih 33 korisnika dobiće poticaj od 175.000 KM za kupovinu električnih automobila

Visina iznosa koji se dodjeljuje za električne automobile je 10.000, a za hibridne električne plug-in i hibridne full hybrid automobile 5.000 KM

0
143
iz Budžeta FBiH ove godine biće subvencionirana kupovina električnih vozila sa milion KM

Vlada FBiH danas je na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o izboru 33 korisnika poticaja za kupovinu električnih automobila, u ukupnom iznosu od 175.000 KM za prvi kvartal, odnosno period od 3. juna do 31. augusta ove godine.
Ovaj izbor izvršen je nakon provedenog Javnog poziva po Programu utroška sredstava tekućih transfera pojedincima. Javni poziv je objavljen 3. juna i otvoren je do 12. decembra ove godine, ili do utroška raspoloživih finansijskih sredstava. Komisija za selekciju prijava ima zadatak da pregleda pristigle zahtjeve, sačini listu formalno ispravnih zahtjeva i kvartalno (jednom u tri mjeseca) pripremi prijedlog odluke o izboru korisnika sa predloženim iznosima poticaja za dodjelu.
Podsjetimo, namjena Programa koji je Federalna vlada usvojila 19. maja ove godine je dodjela subvencija za kupovinu novih automobila, registriranih u Federaciji BiH za period od 1. januara do 12. decembra 2022., a koji imaju isključivo električni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili). Tako je osigurano da iz Budžeta FBiH za 2022. godinu bude subvencionirana kupovina električnih vozila sa ukupno 1 milion KM.
Visina iznosa koji se dodjeljuje za električne automobile je 10.000, a za hibridne električne plug-in i hibridne full hybrid automobile 5.000 maraka.
Današnjom odlukom za dodjelu poticaja u prvom kvartalu, za 31 izabranog korisnika odobreno je po 5.000 KM za kupovinu full hybrid i plug-in, a po 10.000 KM za dva aplikanta za električne automobile.
Nakon prvog kvartala, Komisija za selekciju je konstatovala da je pristiglo ukupno 48 zahtjeva za dodjelu poticaja. Njih 14 odbijeno je zbog neispunjavanja uvjeta Javnog poziva, a jednom aplikantu je upućen zahtjev za dopunu dokumentacije i ukoliko je dostavi bit će obuhvaćen odlukom za drugi kvartal.