Federacija BiH: BDP u četvrtom kvartalu lani porastao 7,5%

0
669
Izvor: Federalni zavod za statistiku

Federalni zavod za statistiku objavilo je prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrto tromjesečje 2021. godine u kojem se navodi da je realni rast BDP-a iznosio 7,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
Po kvartalima u 2021. godini BDP je u FBiH u prvom tromjesečju rastao po stopi od 2,3%, u drugom kvartalu 13,3%, u trećem 8,8% i četvrtom 7,5%.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 grupisanih na nivou A10, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u četvrtom tromjesečju 2021. zabilježen je u djelatnostima: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (17,4%) ; Informacije i komunikacije (12,2%); Stručne, naučne i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (9,1%) i Vađenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (6,9%) od čega Prerađivačka industrija (9,5%).
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u djelatnosti Poljoprivrede, šumarstva i ribolova (17,1%).
Bruto dodana vrijednost pojedinih djelatnosti i BDP za prva tri tromjesečja 2021. godine su revidirani u odnosu na ranije objavljene podatke (iz decembra 2021. godine) kao rezultat korekcija u izvorima podataka koji se koriste kao indikatori za obračun, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.