U FBiH rodni list će se naplaćivati 39 feninga, a vjenčani list 1,72 KM

Vlada Federacije BiH utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2018. godinu

0
1078
Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list plaćaju općine i gradovi

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj sjednici cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
Cijena od 86,2875 KM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu državljana sa obrascima broj 2 i 2B, za matičnu knjigu državljana sa Obrascem broj 2A, matičnu knjigu vjenčanih i za matičnu knjigu umrlih.
Iznos od 0,392 KM bit će naplaćivan za izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih, i matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih namijenjenim za inozemstvo, te uvjerenja o državljanstvu.
Vjenčani list će biti naplaćivan 1,72 KM.
Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova štampa JP Novinsko-izdavačka organizacija ‘Službeni list BiH’, koje Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove po utvrđenim cijenama na osnovu kojih se u budžetu FBiH osiguravaju sredstva za potrebe štampanja i nabavke ovih dokumenata, a jedinice lokalne samouprave refundiraju te troškove Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, saopćeno je iz Vlade FBiH.