U FBiH se ove godine očekuje ekonomski rast od 3,7 posto

0
963

Federalna vlada danas je usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2020.-2022. godina.
U ovom dokumentu je navedeno kako je Bosna i Hercegovina, prema prvim procjenama, u 2018., u odnosu na 2017. godinu, ostvarila rast od 3,3 posto, koji je bio potaknut jačanjem domaće potražnje i povoljnim kretanjima u međunarodnom ekonomskom okruženju. U 2019. godini se očekuje daljnji rast BDP-a po stopi od 3,1 posto, te u razdoblju od 2020.-2022. godine po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto i 4 posto.
Prema preliminarnim procjenama, a na osnovu objavljenih saopćenja Federalnog zavoda za statistiku, BDP Federacije BiH je u 2018. godini iznosio 21,2 milijardi KM i realno je veći za 3,5 posto u odnosu na 2017. godinu. Usprkos projekcijama usporenog rasta u Evropskoj uniji, u Federaciji BiH se u 2019. godini očekuje nastavak ekonomskog rasta, po nešto sporijoj stopi u odnosu na prethodno razdoblje, u iznosu od 3,7 posto. Očekivani rast će najznačajnije uporište imati u očekivanom porastu privatne i javne potrošnje, usljed višegodišnje provedbe politike fiskalne konsolidacije, te porastu ukupnih (privatnih i javnih) investicija.
U razdoblju 2019.-2022. godina u Federaciji BiH se očekuje rast BDP-a po stopama od 3,7 posto, 3,8 posto, 4 posto i 4,2 posto.
Ukupan dug u Federaciji BiH je, na kraju 2018. godine za 219,7 miliona KM manji u odnosu na prethodnu godinu i čini približno 26 posto BDP-a FBiH, s većinskim učešćem vanjskog duga. Strategijom upravljanja dugom FBiH za razdoblje 2019.-2021. definirani su ciljevi upravljanja.
Očekuje se da će poduzimanje mjera i aktivnosti sa navedenim ciljevima rezultirati nastavkom stabilizacije sistema javnih finansija u Federaciji BiH u narednom srednjoročju.