U FBiH smanjena proizvodnja struje, lignita i koksa

0
296
U decembru 2021. povećana proizvodnja električne energije, a smanjen iskop uglja, lignita i koksa

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u junu 2020. godine iznosila je 508 GWh, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 722 GWh, što je smanjenje za 29,6 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u junu 2020. godine iznosila je 157.131 tona, a u istom mjesecu lani 178.614 tona, što je pad za 12 posto.
Proizvodnja koksa u junu 2020. godine iznosila je 53.162 tona, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 73.493 tona, što je manje za 27,7%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Jedino je porasla proizvodnja mrkog uglja u FBiH i u junu 2020. godine iznosila je 370.894 tona, dok je u istom mjesecu prošle godine iznosila 350.663 tona, što je povećanje za 5,8 posto.