U FBiH sutra isplata invalidnina i drugih naknada boračkoj populaciji

0
557
U oktobru u odnosu na prethodni mjesec prosječna neto plata u RS realno je manja za jedan posto

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u saradnji sa službama boračko-invalidske zaštite završilo sve potrebne procedure, odnosno unijelo u trezor obračun i dostavilo spiskove korisnika za mjesec juni Federalnom ministarstvu finansija.
Više od 102.000 korisnika pripadnika boračke populacije već sutra će na račune dobiti redovne mjesečne naknade bez umanjenja, u skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva da su ove kategorije prioritet u isplatama iz federalnog budžeta. Federalno ministarstvo finansija uputilo je danas naloge bankama a korisnici će ih od sutra moći preuzeti sa svojih računa.
Riječ je o 83.112 korisnika ličnih i porodičnih invalidnina te 4.807 dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.
Kada je riječ o demobiliziranim braniocima od početka primjene federalnog Zakona više od 15.000 korisnika je ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu a za mjesec maj naknade će dobiti 14.845 demobiliziranih branioca starijih od 57 godina.