U FBiH sutra stupaju na snagu pravilnici za posredovanje u prometu nekretnina

Zakonski rok za usuglašavanje poslovanja posrednika sa Zakonom i upis u registar posrednika je 31. mart 2023. godine

0
649
Počinje primjena pravilnika za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretnina u FBiH

U Federaciji BiH od sutra, 6. januara, stupaju na snagu pravilnici za provođenje Zakona o posredovanju u prometu nekretninama, koje su donijeli Federalno ministarstvo trgovine i Privredna komora Federacije BiH.
Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović kaže da je cilj urediti ovu oblast i nelegalne posrednike u prometu nekretninama staviti u zakonske okvire.
“Do sada smo imali neujednačenu poslovnu praksu među posrednicima u prodaji nekretnina i veliki broj primjedbi građana na one koji se tim poslom bave nestručno i nesavjesno. Također, postoji veliki broj pojedinaca koji ovu djelatnost obavljaju nelegalno, bez ikakve registracije, odnosno u zoni sive ekonomije. Prema podacima Privredne komore FBiH, imamo oko 150 legalnih, registrovanih posrednika u prometu nekretninama. Sada su Zakonom i ovim pravilnicima jasno definisani kriteriji ko može da se bavi posredovanjem u prometu nekretnina”, rekao je Vujanović za agenciju Fena.
Registar posrednika u prometu nekretninama predstavljaće jedinstvenu i javnu bazu podataka, kojoj će moći pristupiti svaki građanin i provjeriti da li posrednik kojeg je angažovao ili ima tu namjeru, ispunjava zakonske uslove za obavljanje te djelatnosti. Registar će sadržavati sve podatke o posredniku, koji može biti pravno lice registrovano na sudu ili fizičko lice registrovano u općini.
Zakonom je propisano i da posrednici u prometu nekretninama moraju imati minimum četvrti stepen stručne spreme i položen stručni ispit koji će provoditi Privredna komora Federacije BiH iz oblasti koje su definisane Programom za polaganje stručnog ispita.
Pravilnikom je propisano da svaki posrednik mora voditi evidenciju o posredovanju u prometu nekretnina u pisanom obliku, na propisanom obrascu, čuvati je trajno, dok je ugovor o posredovanju sa pratećom dokumentacijom u obavezi čuvati najmanje deset godina od dana njegovog zaključenja.
“Zakonski rok za usuglašavanje poslovanja posrednika sa Zakonom i upis u registar posrednika je 31. mart 2023. godine. Uslovi koje propisuje zakon za za upis u registar su da pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje djelatnosti posredovanja, ima sjedište ili podružnicu na području Federacije, da ima zaposleno najmanje jedno lice koje ima položen stručni ispit, da ima zaključen ugovor o osiguranju i da ima odgovarajući poslovni prostor za obavljanje djelatnosti posredovanja”, ističe Vujanović.
Prema riječima potpredsjednika Privredne komore Federacije BiH Marka Šantića, stručni ispit će se polagati u sjedištu Komore u Sarajevu i u uredu Komore u Mostaru. Tehničke pripreme za njegovu organizaciju trebalo bi da budu završene do 1. februara, a prvi rok za polaganje, očekuje se u martu ove godine. Javni poziv za polaganje stručnog spita biće objavljen na web stranici Privredne komore FBiH najmanje 30 dana prije njegovog održavanja.
“Komora će osigurati dovoljan broj ispitnih rokova na obje lokacije, kako bi svim kandidatima bilo omogućeno da polažu stručni ispit i dobiju licencu za agenta do 31. marta 2023. godine”, kazao je Šantić.
Naglasio je da se radi o velikoj ciljnoj grupi, više od 300 osoba, što agenata posredovanja zaposlenih kod legalnih, registrovanih posrednika, što pojedinaca koji trenutno djeluju u zoni sive ekonomije i koji će u novonastalim zakonskim okolnostima morati legalizirati rad, kao i zainteresiranih lica koja dobivanjem licence za agenta, žele podići svoj radni kvalifikacijski potencijal i konkurentnost na tržištu radne snage u FBiH.
Zakonska je obaveza svakog posrednika je i da ima najmanje jednog stalno zaposlenog agenta posredovanja sa položenim stručnim ispitom – licencom.
Od stupanja na snagu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, svaki posrednik u Federaciji BiH u obavezi je da sa nalogodavcem sklopi Ugovor o posredovanju i to u pismenoj formi, jer bez njega se nekretnina ne smije oglasiti. Također, svaki posrednik je u obavezi da javno istakne opće uslove poslovanja i visinu posredničke provizije. Svi pravilnici i Program polaganja stručnog ispita su dostupni na web stranici Federalnog ministarstva trgovine: www.fmt.gov.ba.