U FBiH u augustu bilo oko 530 hiljada zaposlenih

0
1387
Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u oktobru iznosila je 36,5%, a za žene 44,1%

U Federaciji BiH je u augustu 2019. ukupno bilo 529.357 zaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,8% a broj zaposlenih žena za 1,0%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,8% a broj zaposlenih žena za 1,1%, dok je broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima smanjen za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%, preliminarni su podaci Federalnog zavoda za statistiku.
Broj nezaposlenih u augustu 2019. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3% a broj nezaposlenih žena za 0,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u augustu 2019. iznosila je 37,0% a za žene 45,4%.