U FBiH u decembru bilo 533.260 zaposlenih i 299.717 nezaposlenih

0
653
U odnosu na novembar lani nezaposlenost u BiH je manja za 6,12%

U decembru 2021. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 533.260. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,2% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,1% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2%. Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,8% a broj zaposlenih žena za 0,8%.
Broj nezaposlenih (299.717) u decembru 2021. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6% a broj nezaposlenih žena za 0,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u decembru 2021. iznosila je 36% a za žene 43,5%, saopćio je Federalni zavod za statistiku.