FBiH: U februaru bilo 43.841 turista, od toga 61,1% stranih

0
579
U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih gostiju je 47%, a 53% stranih turista

Federaciju BiH je u februaru ove godine (dakle, prije proglašenja pandemije koronavirusa u martu) ukupno posjetilo 43.841 turista što je u odnosu na mjesec ranije manje za 16,3 posto, dok je na godišnjem nivou, u odnosu na februar 2019. godine zabilježen pad broja turista za 8 posto.
Udio domaćih turista u ukupnim posjetama u februaru 2020. bilo je 38,9%, dok je stranih turista bilo 61,1%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u februaru 2020. godine iznosio je 82.114, što je za 15,9% manje u odnosu na februar 2019. godine, a u odnosu na januar 2020. godine manje je za 24%. Učešće domaćih turista je 35,4%, a stranih turista 64,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,2%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (24,3%), Srbije (9,1%), Turske (5,5%), Slovenije (5,4%), i Njemačke (4,9%), što je ukupno 49,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 50,8% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u februaru 2020. godine iznosio je 27.660 što je za 9% manje u odnosu na februar 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 28,3%.