U FBiH u julu bilo 525.292 zaposlenih, 0,3% manje nego u junu

Broj nezaposlenih u julu 2021. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,7% i iznosio je 313.574

0
329
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u julu 2021. godine iznosio je 525.292. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,3% a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,5% a broj zaposlenih žena za 1,0%.
U obrtu i srodnim djelatnostima broj zaposlenih u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 1,2% a broj zaposlenih žena za 1,3%.
Prema podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, broj nezaposlenih u julu 2021. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,7% i iznosio je 313.574, a broj nezaposlenih žena za 0,9% (183.753). Stopa registrirane nezaposlenosti u julu 2021. iznosila je 37,4% a za žene 45,4%.