U FBiH u maju bilo 512.627 zaposlenih, mjesečni rast 0,6%

0
333
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH je u maju 2020. iznosio 512.627. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,4% a broj zaposlenih žena za 0,9%, dok se broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima povećao za 2,8% a broj zaposlenih žena za 3,3%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u maju 2020. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,1% a broj nezaposlenih žena za 0,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u maju 2020. iznosila je 38,9% a za žene 46,9%.