U FBiH u novembru 2019. bilo oko 536 hiljada zaposlenih

0
652

U Federaciji BiH je u novembru 2019. ukupno bilo 536.210 zaposlenih i u odnosu na mjesec ranije ukupan broj zaposlenih je ostao na istom nivou a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Prema preliminarnim podacima Federalnog zavoda za statistiku ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u novembru u odnosu na oktobar 2019. je ostao na istom nivou a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u novembru odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,2% a broj zaposlenih žena za 0,1%.
Broj nezaposlenih u novembru 2019. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,1% a broj nezaposlenih žena za 0,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u novembru 2019. iznosila je 36,5% a za žene 44,3%.