U FBiH u novembru bilo 546.242 zaposlenih, mjesečni rast 0,2%

0
16
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i na malo

U Federaciji BiH je u novembru 2023. ukupno bilo 546.242 zaposlenih, od toga je 241.645 žena. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,3%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama iznosio je 484.555 (žena 215.170) i u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,2% a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima iznosio je 61.687 (žena 26.475) i u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,2% a broj zaposlenih žena se smanjio za 0,1%.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, čak 105.808 i trgovini na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 99.467. Najmanje zaposlenih i dalje je u poslovanju nekretninama – samo 2.489, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.