U FBiH u oktobru bilo 520.572 zaposlenih, a nezaposlenih 323.566

0
285
U Federaciji BiH je 19. aprila ukupno bilo 521.397 zaposlenih

U oktobru 2020. ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 520.572. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u oktobru 2020. iznosio je 323.566 i u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,6%, a broj nezaposlenih žena za 0,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u oktobru 2020. iznosila je 38,3%, a za žene 46,3%.