U FBiH ukupna dužina cesta 4.739 km, mostova 973 i tunela 82

0
423
Novi finansijski paket vrijedan više od 297 miliona eura za još veću podršku Koridoru 5c

Ukupna dužina cesta u 2019. godini iznosila je 4.739 km što je za 0,2% više u odnosu na 2018. godinu. Nažalost, prošle godine dužina autocesta u odnosu na 2018. godinu ostala je nepromijenjena (ukupno 92 km).
Međutim, u 2019. godini dužina magistralnih cesta povećana je za 171 km, na 2.239 km, dok je dužina regionalnih cesta smanjena za 160 km u odnosu na 2018. godinu, na 2.408 km.
Ukupna dužina magistralnih cesta u FBiH povećana je uglavnom zbog prekategorizacije cesta. Od ukupno 2.239 km magistralnih cesta na asfalt se odnosi 97,1% (2.173 km), a na makadam 2,9% (66 km).
Od ukupno 2.408 km regionalnih cesta na asfalt se odnosi 79,8% (1.921 km), a na makadam 20,2% (487 km), podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Ukupan broj mostova u Federaciji BiH u 2019. godini iznosio je 973. Od toga na magistralnim cestama 515, na regionalnim 311, a na autocestama 147.
Ukupan broj tunela u FBiH u 2019. godini je 82. Od toga na autocestama 18, na magistralnim cestama 59, a na regionalnim cestama 5.