U FBiH veleprodajna cijena gasa od januara biće niža 8,59 posto

0
524
Data saglasnost za smanjenje veleprodajne cijene prirodnog gasa od 1. jula ove godine

Na osnovu zahtjeva federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, a na prijedlog Uprave BH-Gasa, Nadzorni odbor BH-Gasa danas je na sjednici donio odluku da veleprodajna cijena gasa za distrubutivne kompanije od 1. januara 2020. godine iznosi 585 KM/1000 Sm3.
Ta cijena je za 8,59 posto manja u odnosu na sadašnju cijenu gasa koja iznosi 640 KM/1000 Sm3.
Ova odluka će sa obrazloženjem biti upućena u daljnju proceduru prema resornim ministarstvima, odnosno Vladi FBiH na konačno usvajanje.
Iz BH-Gasa navode da su na ovaj način ispunili zahtjev resornog federalnog ministra Nermina Džindića da čim budu stečeni uslovi za korekciju cijene prirodnog gasa ona bude i korigovana.
BH-Gas je istovremeno svoje poslovanje doveo u okvire koji su omogućili smanjene cijene i time omogućio da potrošači u zimskoj sezoni imaju ekološki prihvatljiv energent po nižim cijenama u odnosu na početak sezone grijanja, saopćeno je iz ove kompanije.