U FBiH vrijednost robe prodate na pijacama premašila milion KM

0
894
Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama porasla 24,6% u odnosu na oktobar lani

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH u februaru ove godine iznosila je 1.038.397 KM. U odnosu na februar prošle godine to je povećanje prodaje za 65.036 KM ili za 6,7 posto.
U februaru 2020. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 38,7%, voće 20,0%, perad i jaja 13,3%, mlijeko i mliječni proizvodi 17,5%, med 7,0% i ostali proizvodi 3,6%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.

Grafikon: Struktura prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama (%)

Izvor: Federalni zavod za statistiku