U FBiH za 15 dana februara posao dobilo 1.377 radnika

0
394
Pomoć preduzeću Zrak: Biće izdvojeno 110.000 KM za isplatu plata radnicima

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH (podaci od 15. februara) je, prema prebivalištu zaposlenika, iznosio 518.185 i u odnosu na sedmicu ranije (8.2.) kada je broj zaposlenih iznosio 517.731 veći je za 454, podaci su Porezne uprave F BiH.
U odnosu na objavljeni podatak od 31. januara 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 516.808, broj zaposlenih je polovinom februara ove godine veći za 1.377.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 15.02.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Tabelarni pregled broja zaposlenih na dan 15.02.2021. godine

Broj zaposlenih na dan 15.02.2021. godine po općinama može se vidjeti na linku ovdje.