U FBiH broj prevezenih putnika željeznicom u trećem kvartalu manji za 82,6%

0
303
Broj prevezenih putnika željeznicom na godišnjem nivou porastao je za 197,5 posto

U željezničkom putničkom prevozu u trećem kvartalu (juli-septembar) 2020. godine prevezeno je ukupno 26.598 putnika i ostvareno 2.300.738 putničkih kilometara, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 82,6% prevezenih putnika, a ostvareni putnički kilometri manji su za 83,5%, podacu su Zavoda za statistiku Federacije BiH.
Od toga, u unutrašnjem putničkom prevozu broj putnika manji je za 82,6%, a ostvareni putnički kilometri manji su za 83,5% u odnosu na isti period 2019. godine.
U željezničkom teretnom prevozu u periodu juli-septembar 2020. prevezeno je 1.877.840 tona robe, a ostvareno je 155.027.671 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti period 2018. godine manje za 15,1% tona prevezene robe i manje za 27,4% tonskih kilometara.
Od toga, u unutrašnjem teretnom prevozu prevezeno je manje za 6,2% tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 2,3% u odnosu na isti period 2019. godine.
U međunarodnom teretnom prevozu prevezeno je manje za 31,5% tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji su za 36,7% u odnosu na isti period 2019. godine.