U FBiH za osam mjeseci uplaćeno 3,3 milijarde KM javnih prihoda, godišnji pad za 4,89%

0
274
Inspektori Porezne uprave FBiH samo jučer tokom kontrole otkrili 100 neprijavljenih radnika

Porezni obveznici u Federaciji BiH su u periodu januar-avgust 2020. godine uplatili 3 milijarde i 306,7 miliona KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 169,86 miliona KM, ili za 4,89 posto.
Prema podacima Porezne uprave FBiH, u avgustu 2020. je ukupno naplaćeno blizu 400,53 miliona KM, što je u odnosu na juli ove godine manje za 59,16 miliona KM ili za 12,87%.

U strukturi direktnih poreza za period januar-avgust 2020. godine:
• porez na dohodak naplaćen je u iznosu 270.923.181 KM
• porez na dobit naplaćen je u iznosu 239.188.968 KM
• naknade i takse naplaćene su u iznosu 228.538.504 KM
• posebne naknade naplaćene su u iznosu 143.744.601 KM
• porez na imovinu naplaćen je u iznosu 62.482.428 KM
• novčane kazne naplaćene su u iznosu 29.303.331 KM
• ostali porezi naplaćeni su u iznosu 262.242 KM.

U periodu januar-avgust 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 2.329.422.607 KM.

U strukturi doprinosa za period januar-avgust 2020. godine naplaćeni su:
• doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.296.004.043 KM
• doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 925.700.493 KM
• doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 107.718.071 KM.

U FBiH krajem augusta bilo 516.333 zaposlenih

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31.08.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosio jer 516.333 i veći je za 8.726 u odnosu na 5. maj ove godine kada je od početka pandemije u Federaciji BiH zabilježen najmanji broj zaposlenih (507.607).