U FBiH za poreze i doprinose u šest mjeseci uplaćeno 2,4 milijarde KM

0
300
Inspektori Porezne uprave FBiH samo jučer tokom kontrole otkrili 100 neprijavljenih radnika

Porezni obveznici Federacije BiH su za prvih šest mjeseci (januar-juni) 2020. godine uplatili 2 milijarde i 446,4 miliona KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada, što je u odnosu na isti period 2019. godine manje za 162,38 miliona KM, ili za 6,22 posto.
Samo u junu je u FBiH naplaćeno nešto više od 389,59 miliona KM, što je u odnosu na maj ove godine više za 5,35 miliona KM ili za 1,39 posto.
Prema podacima Porezne uprave FBiH, u strukturi direktnih poreza za period januar –juni 2020. godine naplaćeno je po osnovu poreza na dohodak 202,70 miliona KM, porez na dobit naplaćen je u iznosu 185,1 milion KM, naknade i takse naplaćene su u iznosu 171,98 miliona KM, posebne naknade naplaćene su u iznosu 103,82 miliona KM, porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 48,35 miliona KM, novčane kazne naplaćene su u iznosu 21,87 miliona KM, dok su ostali porezi naplaćeni u iznosu od 216.831 KM.
U periodu januar – juni 2020. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1 milijarde i 710 miliona KM.
U strukturi doprinosa za prvih šest mjeseci 2020. godine naplaćeni su: doprinosi za PIO/MIO u iznosu 951,97 miliona KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 679,31 milion KM, doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 79 miliona KM.

Broj zaposlenih veći za 10.977

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 29.06.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosio je 518.584.
Od početka pandemije, u Federaciji BiH je na dan 05.05.2020. godine zabilježen najmanji broj zaposlenih i bio je 507.607. U međuvremenu broj zaposlenih se povećao i na dan 29.06.2020. godine broj zaposlenih (prema prebivalištu osiguranika) je veći za 10.977, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.